Duomenų privatumo pranešimas kandidatams

Mar 29

Pranešimas apie įdarbinimo procesui reikalingų duomenų privatumą

Įvadas

Affidea yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas, kuris laikosi aukštų etikos standartų. „Affidea“ reiškia subjektas (-ai), darbo skelbime nurodytas kaip samdanti įmonė.

Rekomenduojame atidžiai perskaityti šį pranešimą apie duomenų privatumą, kad žinotumėte kaip bus apdorojami Jūsų asmeniniai, Affidea įdarbinimo proceso tikslais, surinkti duomenys.

Teisėtas Jūsų asmeninių duomenų apdorojimas

Mes esame įsipareigoję tvarkyti, saugoti ir gerbti visus Jūsų asmeninius duomenis ir tai daryti pagal įstatymus. Mūsų įdarbinimo specialistams taikoma konfidencialumo pareiga. Jūsų asmeniniai duomenys yra saugiai saugomi mūsų įdarbinimo paraiškoje. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų už Europos ekonominės erdvės ribųJūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi remiantis Affidea teisėtais interesais, kurių pagrindu mums tenka ieškoti talentingų kandidatų laisvoms darbo pozicijoms, o viso įdarbinimo proceso metu mes apdorojame kandidatų duomenis. Kreipdamiesi dėl darbo, jūs suprantate ir sutinkate, kad Affidea Jūsų asmeninius duomenis apdoros taip, kaip numato šis Pranešimas apie duomenų privatumą, ir saugos juos 180 dienų. Jūsų atitinkamų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume įvertinti, ar tinkate darbui, kuriam ir ieškome kandidato.

Asmens duomenų šaltiniai

Jei kreipiatės pagal mūsų paskelbtą darbo skelbimą, mes Jūsų asmeninius duomenis gauname iš Jūsų arba iš kitų duomenų valdytojų (pvz., Profesionalių duomenų bazių teikėjų ar įdarbinimo specialistų). Po Jūsų paraiškos, informaciją apie Jus galime gauti iš profesionalių socialinės žiniasklaidos svetainių(pvz., LinkedIn) ir kitų internete esančių šaltinių. Į Jūsų ankstesnį ar dabartinį darbdavį ir kolegas kreipiamės tik tuomet, jei leidžiate tai daryti ir pateikiate kontaktinę informaciją.

Tiesiogiai susisiekę su jumis, įdarbinimo procesą galime inicijuoti ir mes. Paprastai tiesiogiai susisiekiame su potencialiais kandidatais, remdamiesi viešai prieinama informacija, informacija iš profesionalių socialinės žiniasklaidos platformų (pvz., LinkedIn), profesionalių duomenų bazių teikėjų, rekomendacijų ar kreipimųsi metu gauta informacija.

Asmens duomenų, kuriuos mes apdorojame, rūšys

Jei kreipiatės pagal darbo skelbimą, kurį paskelbėme mes arba mūsų vardu veikianti įdarbinimo agentūra, mes tvarkome asmeninius duomenis, kuriais dalijatės savo gyvenimo aprašyme ir interviu metu (ypač kontaktinius duomenis, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo istoriją), informaciją apie Jūsų tinkamumą būti įdarbintam konkrečioje darbo vietoje ir viešai prieinamus asmens duomenis. Jei susisieksime su Jūsų ankstesniu ar dabartiniu darbdaviu ir kolegomis, taip pat apdorosime tuos asmeninius duomenis, kuriais pokalbio metu pasidalins kalbinti asmenys. Jei norėsime atlikti bet kokių biografinių faktų ar baudžiamųjų įrašų patikrinimus, apie tai informuosime iš anksto.

Jei įdarbinimo procesą, tiesiogiai susisiekę su jumis, inicijuosime mes, apdorosime tik Jūsų viešai prieinamus duomenis, vardą ir kontaktinę informaciją, ir tai darysime tol, kol aiškiai išreikšite susidomėjimą pozicija, į kurią samdome, ar susidomėjimo trūkumą.

Kai tik aiškiai pasakysite, kad pozicija Jus domina, Jūsų asmens duomenys toliau bus apdorojami taip, tarsi Jūs pats būtumėte tiesiogiai kreipęsis dėl darbo. Jei pasakysite, kad Jūsų pozicija nesudomino arba jei mums nepavyks su jumis susisiekti, Jūsų asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenis apdorojame vien tik įdarbinimo tikslais. Įdarbinimo proceso metu Jūsų asmens duomenis apdorosime tam, kad galėtume peržiūrėti ir įvertinti Jūsų įgūdžius bei patirtį. Paruošime interviu klausimus, pokalbio metu užduosime juos Jums, atliksime pirminius biografinės informacijos ir/arba profesinės kvalifikacijos patikrinimus, surinksime informaciją iš Jūsų ankstesnių darbdavių ir kolegų.

Jei Jums pasiseks ir mes pasiūlysime darbo vietą, Jūsų darbo sutarties laikotarpiui bus įteiktas naujas duomenų privatumo apsaugos pranešimas. Naujame pranešime bus pateikta atitinkama informacija ir teisinis pagrindas, pagal kurį Jūsų asmeninius duomenis apdorosime Jūsų darbo konkrečioje pozicijoje laikotarpiu.

Su kuo dalinsimės Jūsų duomenimis?

Jūsų asmeniniais duomenimis, susijusiais su pozicija (apima darbą, reikalingus įgūdžius bei patirtį), į kurią pretendavote, pasidalinsime su Jūsų nurodytais rekomendacijų teikėjais. Tam tikrų konkrečių pozicijų atveju, jei tai pasirodys reikalinga Jūsų ir darbo pozicijos suderinamumo įvertinimui, Jūsų karjeros duomenimis bus pasidalinta su kitais Affidea grupės nariais. Esant reikalui, apie tai galime suteikti daugiau informacijos. Jei priimsite su darbo pozicija susijusį mūsų pasiūlymą, Jūsų asmeniniais duomenimis pasidalinsime su kompetentingomis mokesčių ir socialinės apsaugos tarnybomis, kad galėtumėte pradėti dirbti.

Jūsų duomenų apsaugos teisės

Pagal duomenų apsaugos įstatymus, Jūs turite šias teises:

1) Teisę prašyti prieigos prie Jūsų asmens duomenų. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi, o taip pat teisę gauti priėjimą prie tvarkomų savo asmens duomenų ir kitos papildomos informacijos.

2) Teisę prašyti ištaisyti klaidingus duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę netikslius arba neišsamius asmens duomenis ištaisyti ar papildyti.

3) Teisę prašyti ištrinti Jūsų duomenis. Tai reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis, kai nėra teisėtų priežasčių tęsti duomenų tvarkymą, Jūs turite teisę ištrinti savo asmeninius duomenis.

4) Teisę prieštarauti duomenų apdorojimui. Tai reiškia, kad kai kuriais atvejais turite teisę ginčyti duomenų, kuriuos Affidea tvarko, apdorojimą.

5) Teisę reikalauti, kad mes apribotume duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad galite prašyti sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų teisėtas prašymas reikš, jog Jūsų duomenys bus išsaugoti, bet nebebus toliau tvarkomi.

6) Teisę į duomenų perkėlimą. Ši teisė leidžia savo asmens duomenis gauti ir pakartotinai naudoti savo tikslais ir reikmėms. Jūs turite teisę lengvai ir saugiai perkelti, kopijuoti ar perduoti savo asmens duomenis taip, kad tai nesutrukdytų jų naudojimui.

Jei norėsite pasinaudoti savo teisėmis arba gauti papildomos informacijos apie jas, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną (kontaktinę informaciją rasite žemiau). Jei jums nepatinka tai, kaip tvarkome Jūsų duomenis, turite teisę pateikti skundą atitinkamai Priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tačiau mes raginame bet kokias problemas pirmiausia aptarti su mumis.

Jei turite kokių nors klausimų

Jei kažko nesuprantate arba turite klausimų, susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu (el. pašto adresas: duomenusauga@affidea.lt, pašto adresas: Konstitucijos pr. 7, 18a., Vilnius), telefono numeris: +37052199513) arba kreipkitės į mūsų įdarbinimo specialistą, kuris suteiks papildomos informacijos.

 

Norėdami atsisiųsti Duomenų privatumo pranešimą kandidatams PDF formatu, spauskite ČIA.