Duomenų privatumo pranešimas pacientams

Mar 29

Duomenų privatumo pranešimas pacientams

„Affidea“ yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, kuri laikosi aukštų etikos standartų. „Affidea“ (arba „mes“, „mus“ ar „mūsų“) reiškia UAB „Affidea Lietuva“, (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 184, Kaunas, Lietuva), bendras duomenų valdytojas „Affidea BV“ (registruotos buveinės adresas: Vijzelstraat 68 1017HL Amsterdamas, Olandija) ir bendras duomenų valdytojas UAB „MCT kompiuterinė tomografija“ (registruotos buveinės adresas: Nemenčinės pl. 54A, Vilnius, Lietuva). Jūsų kontaktinis asmuo yra Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnas. Kontaktinius jo duomenis rasite 9 punkte.

 1. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Esame įsipareigoję saugoti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkome. Tą daryti privalome ir pagal teisės aktus. Mūsų specialistus saisto tiek profesinė, tiek sutartyse su jais nustatyta pareiga užtikrinti pacientų konfidencialumą.

 • Mes privalome naudoti jūsų asmens duomenis bei duomenis apie jūsų sveikatos būklę, kad galėtumėme suteikti prašomas sveikatos priežiūros paslaugas

Tvarkyti pagrindinius Jūsų asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, kontaktinius duomenis) turime tam, kad galėtume suplanuoti Jūsų apsilankymą ir suteikti reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas. Jūsų sutikimas gauti sveikatos priežiūros paslaugas yra teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas.

Duomenys apie sveikatos būklę apima su Jūsų sveikata susijusią informaciją (pvz., informaciją apie prašomą diagnozę / gydymą, taip pat sveikatos būklės vertinimą). Duomenų apie sveikatos būklę tvarkymo teisinis pagrindas yra medicininės diagnozės nustatymas ir (arba) medicininio gydymo skyrimas. „Affidea“ saisto teisinė prievolė tvarkyti (ir ypač išsaugoti) Jūsų duomenis apie sveikatos būklę (išsamesnės informacijos ieškokite 3 punkte ir 1 priede).

Jei, atvykus į kurį nors mūsų diagnostikos centrą, Jūsų būklė būtų sunki arba keltų grėsmę Jūsų gyvybei, tuomet duomenis apie Jūsų sveikatos būklę panaudosime norėdami išsaugoti Jūsų sveikatą ir gerovę, taip pat norėdami apsaugoti Jūsų gyvybinius interesus.

 • Mes nuolat tobuliname savo paslaugas

„Affidea“ visuomet ieško būdų, kaip galėtume teikti savo paslaugas geriau.

A. Pacientų apklausos

Esame įsitikinę, kad Jūsų nuomonė apie apsilankymo „Affidea“ patirtį yra būtina, jei norime išsiaiškinti, kaip galėtume aptarnauti savo pacientus geriau. Dėl šios priežasties kviečiame Jus sudalyvauti pacientų pasitenkinimo apklausoje ir iš anksto dėkojame už Jūsų nuomonę. Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas ir neturi įtakos Jums teikiamoms paslaugos. Jums pageidaujant, su Jumis susiekti nebandysime.

B. Statistinė suvestinių duomenų analizė

Ketiname analizuoti kai kuriuos suvestinius Jūsų asmens duomenis, kad gautumėme vertingos statistinės informacijos, reikalingos mūsų pardavimo ir rinkodaros personalui norint, pavyzdžiui, išsiaiškinti, kokios paslaugos kokiuose regionuose yra patraukliausios. Jei pageidautumėte, Jūsų asmens duomenų galime neįtraukti į atliekamą analizę.

C. Kokybės užtikrinimas

Esame įsitikinę, kad mokytis iš „Affidea“ diagnostikos centruose nutinkančių nenumatytų atvejų yra tiesiog būtina. Mes fiksuojame ir analizuojame visus pavojingus atvejus (įvykusius incidentus) ir įvykius, kurie gali baigtis kokia nors žala, kad užtikrintumėme pacientų sveikatą ir saugumą. Šiuo atveju pacientų duomenis tvarkome tik tiek, kiek reikia, ir paprastai šiam tikslui nenaudojame asmens duomenų, iš kurių tiesiogiai galima nustatyti paciento tapatybę.

Minėtus veiksmus atliekame turėdami teisėtą interesą išsiaiškinti, kaip pagerinti teikiamas paslaugas ir jų kokybę. Daugiau apie savo teisę nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu skaitykite 7.6 punkte.

 • Jei pageidaujate, taip pat galite duoti „Affidea“ savo sutikimą atlikti papildomus asmens duomenų tvarkymo veiksmus

Varnele pažymėdami atitinkamą langelį sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formoje, galite duoti sutikimą atlikti toliau nurodytus neatlyginamus veiksmus.

A. Nuasmeninti jūsų asmens duomenų kopiją

Esame įsipareigoję nuolat gerinti medicinos mokslą ir prisidėti prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros nepriklausomai nuo to, ar šia veikla užsiimtų pati „Affidea“ ir (arba) trečiosios šalys (įskaitant, bet neapsiribojant ligonines, universitetus ir sveikatos draudimo paslaugų teikėjus). Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra reiškia visas pastangas sukurti, taikyti ar gerinti produktus, procedūras ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra apima įvairią tiriamąją veiklą, kuria siekiama pagerinti esamus produktus ir procedūras arba sukurti naujus produktus ir procedūras.

Maloniai prašome Jūsų padėti mums ir leisti nuasmeninti Jūsų asmens duomenų kopiją teisės aktuose nustatytą duomenų saugojimo laikotarpį (žr. 3 punktą). Nuasmenintame asmens duomenų rinkinyje būtų duomenys apie Jūsų sveikatos būklę, kuriuos „Affidea“ surenka, surinko teikdama sveikatos priežiūros paslaugas Jums. Duomenų rinkinys apima Jūsų asmens ir sveikatos duomenis tiek Jums anksčiau teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, tiek teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ateityje, jei nuspręsite naudotis Affidea teikiamomis paslaugomis. Pagal 7.1 punktą Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su asmens duomenimis.

Asmens duomenų nuasmeninimas yra toks su asmens duomenimis (ar asmens duomenų rinkiniu) atliekamas procesas, po kurio nuasmenintus duomenis naudojantis asmuo neturi galimybės nustatyti asmens, su kuriuo duomenys yra susiję, tapatybės. Tokiu būdu naudojant nuasmenintus duomenis užtikrinamas Jūsų anonimiškumas.

Nuasmenintus Jūsų asmens duomenis norėtumėme panaudoti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, edukaciniams, statistiniams ir komerciniams tikslams patys arba dalydamiesi tokiais duomenimis su kitais asmenimis neatlygintinai arba už atlygį. „Affidea“ atsakingai renkasi savo partnerius ir nuasmeninimo metodą, kad sumažintų su nuasmenintų asmens duomenų naudojimu susijusią riziką.

B. Susisiekti su Jumis rinkodaros tikslais

Norėtumėme Jus informuoti apie naujausius medicininių paslaugų pasiūlymus ir turėti galimybę susisiekti su Jumis šiam tikslui (e-rinkodara). Be to, jei pageidautumėte ir duotumėte savo sutikimą, galėtumėme Jums siųsti potencialiai Jus dominančius asmeninius pasiūlymus, įskaitant priminimus apie sveikatos patikrą atėjus pakartotinės patikros laikui. Asmens duomenų naudojimas, kai siekiama siųsti asmeninius pasiūlymus, yra vadinamas profiliavimu (daugiau apie tai skaitykite 8 punkte).

Jei vėliau apsigalvotumėte, galėsite bet kuriuo metu be papildomų išlaidų panaikinti savo sutikimą (-us) ir toks Jūsų sprendimas neturės įtakos sveikatos priežiūros paslaugoms, kurias gaunate pas mus. Savo sutikimą panaikinti galite susisiekdami su „Affidea“ duomenų apsaugos pareigūnu (jo kontaktinius duomenis rasite 9 punkte). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad sutikimo panaikinimas neturės įtakos tvarkymo veiksmų teisėtumui Jūsų sutikimo pagrindu iki sutikimo panaikinimo dienos.

 1. Kokius asmens duomenis tvarkome

Santykių su „Affidea“ metu Jūsų asmens duomenis gauname iš trijų šaltinių: (1) Jūsų, (2) kitų asmenų ir (3) teikdami sveikatos priežiūros paslaugas.

(1) Norėdami Jums suteikti sveikatos priežiūros paslaugą, prašome Jūsų pateikti pagrindinius asmens duomenis (ypač Jūsų asmens tapatybę nurodančius duomenis), mokėtojo ir draudimo duomenis (atsiskaitymui už paslaugas reikalingi duomenys) bei sveikatos duomenis (ypač informaciją apie jūsų sveikatos būklę). Jei nuspręsite mums pateikti anksčiau atliktų tyrimų vaizdus ir(ar) medicinines išvadas mums naudoti, jas saugosime ir tvarkysime savo sistemose tik tam, kad nustatytumėme medicininę diagnozę ir (arba) skirtumėme medicininį gydymą. Jei savanoriškai pateiksite savo giminaičio ar šeimos nario kontaktinę informaciją, šiuos duomenis naudosime tik tuo atveju, jei nepavyktų susisiekti su Jumis, arba nelaimės atveju.

(2) Iš kitų asmenų Jūsų asmens duomenis renkame šiais atvejais:

 1. jei į mūsų diagnostikos centrą Jus nukreiptų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas (gydantis gydytojas ar ligoninė), su šiuo asmeniu galime susisiekti ir pasikonsultuoti dėl Jūsų sveikatos būklės ir (ar) gydymo, jei būtų reikalinga nustatyti, kokia medicininė paslauga būtų Jums tinkamiausia.
 2. jei už medicininę paslaugą mokėtų sveikatos draudikas (tiek valstybė, tiek privati organizacija), prieš Jums suteikdami medicininę paslaugą turėsime patikrinti, ar esate draustas sveikatos draudimu.

(3) suteikdami Jums medicinines paslaugas, sukuriame duomenis apie Jūsų sveikatos būklę. Kadangi „Affidea“ yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, mes privalome pagal įstatymą kruopščiai dokumentuoti Jums suteiktas paslaugas.

Daugiau informacijos apie mūsų tvarkomus duomenis ieškokite šio pranešimo priede arba klauskite mūsų registratūros darbuotojų.

 1. Kiek laiko saugojame asmens duomenis

„Affidea“ saugo asmens duomenis tiek, kiek reikia sveikatos priežiūros paslaugoms suteikti ir taikomiems medicinos, mokesčių, apskaitos įstatymų ir kitiems įstatyminiams reikalavimams įgyvendinti. Pasibaigus mūsų teisinei prievolei saugoti Jūsų asmens duomenis, tokius duomenis arba ištrinsime, arba nuasmeninsime. „Affidea“ neištrins Jūsų duomenų, jei būtų nustatytas kitas teisėtas pagrindas tuos duomenis saugoti toliau, pavyzdžiui, ieškiniui pateikti ar apsiginti ieškinio atveju. Tokiu atveju asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia tokiam kitam tvarkymo tikslui. Reikalavimų atveju asmens duomenys bus tvarkomi iki tol, kol bus išnagrinėtas reikalavimas.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį ieškokite šio pranešimo priede arba klauskite mūsų registratūros darbuotojų.

 1. Kam galime perduoti asmens duomenis

Santykių su „Affidea“ metu Jūsų asmens duomenis galime perduoti trijų tipų gavėjams: (1) mūsų pasamdytiems paslaugų teikėjams, (2) nuo mūsų nepriklausomiems paslaugų teikėjams ir (3) asmenims, kuriems duomenis perduoti nurodysite Jūs.

(1) „Affidea“ naudojasi paslaugų teikėjų (vadinamų duomenų tvarkytojais) paslaugomis, kurie padeda „Affidea“ tvarkyti surinktus ir sukurtus asmens duomenis (pavyzdžiui, medicininės ir finansinės programinės įrangos tiekėjai, medicinos specialistai, apdorojantys duomenis). Duomenų tvarkytojai veikia „Affidea“ vardu vadovaudamiesi rašytiniais „Affidea“ nurodymais. Jiems perduodame tik tuos asmens duomenis, kuriuos perduoti yra tiesiog būtina.

(2) Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir trečiosioms šalims (t. y. nuo mūsų nepriklausantiems gavėjams) šiais atvejais:

 1. jei esame įpareigoti tą padaryti pagal įstatymą;
 2. jei esame įpareigoti tą padaryti pagal Jūsų sudarytą sutartį (pvz., su sveikatos draudimo draudiku);
 3. norėdami apsaugoti Jūsų gyvybinius interesus (pvz., nelaimės atveju) galime perduoti duomenis apie Jūsų sveikatos būklę kitiems medicinos specialistams.

Perduosime tik tuos asmens duomenis, kuriuos perduoti yra tiesiog būtina.

(3) Jūs galite prašyti, kad duomenis apie Jūsų sveikatos būklę nusiųstumėme Jus nukreipusiam gydytojui arba kitam asmeniui. „Affidea“ nekontroliuoja ir negali prisiimti atsakomybės už trečiųjų šalių gavėjų vykdomus duomenų tvarkymo veiksmus. Dėl šios priežasties rekomenduojame visų pirma išsiaiškinti, kaip toji trečioji šalis ketina tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jei norėtumėte, kad duomenis apie Jūsų sveikatos būklę perduotume kokiam kitam medicinos specialistui, paprašysime Jūsų užpildyti atitinkamą sutikimo formą, kurią gausite iš registratūros darbuotojo.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų gavėjus ieškokite šio pranešimo priede arba klauskite mūsų registratūros darbuotojų.

 1. Tarptautinis duomenų perdavimas

Gali būti, kad jūsų asmens duomenis reikės perduoti gavėjams už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Europos Komisija kai kurias šalis laiko tinkamą asmens duomenų apsaugą užtikrinančiomis šalimis, todėl jos yra laikomos priklausančiomis EEE. Prieš perduodami jūsų duomenis už EEE ribų (ar už tinkamą asmens duomenų apsaugą užtikrinančios šalies ribų), jūsų duomenis nuasmeninsime arba apsaugosime: paprastai tai daroma taikant Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. Šio pranešimo priede pateikiama informacija apie konkrečius perduodamus duomenis ir „Affidea“ taikomas priemones, jei duomenys yra perduodami su tapatybę leidžiančiais nustatyti elementais.

Daugiau informacijos apie standartines sutarčių sąlygas rasite čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Išsamiau apie tinkamą asmens duomenų apsaugą užtikrinančias šalis skaitykite čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

 1. Kaip saugome asmens duomenis

Jūsų duomenų saugumas – mūsų prioritetas. Mes ir mūsų kruopščiai atrinkti paslaugų teikėjai įsipareigoja laikyti Jūsų duomenis saugiai. Iš savo paslaugų teikėjų, tvarkančių duomenis apie sveikatos būklę mūsų vardu, su jais sudaromose rašytinėse sutartyse reikalaujame užtikrinti aukšto lygio duomenų apsaugą. Mes įsitikiname, kad būtų taikomos itin griežtos saugumo priemonės Jūsų asmens duomenims apsaugoti nuo praradimo, netinkamo naudojimo, taip pat peržiūros ar perdavimo neturint atitinkamų įgaliojimų.

 1. Jūsų teisės

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus Jūs turite toliau nurodytas teises.

 • Teisę reikalauti susipažinti su asmens duomenimis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę žinoti, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę peržiūrėti, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, ir reikalauti pateikti informaciją apie tai, ką „Affidea“ daro su Jūsų asmens duomenimis.
 • Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti arba papildyti, jei jie yra neteisingi ar neišsamūs.
 • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę reikalauti esant tam tikroms aplinkybėms ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei „Affidea“ nebeturi jokio teisinio pagrindo tuos duomenis toliau tvarkyti.
 • Teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūs galite prašyti mūsų tam tikromis aplinkybėmis „blokuoti“ asmens duomenų tvarkymą. Jūsų prašymas reikš, kad mes galėsime ir toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau negalėsite jų toliau kitaip tvarkyti.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą. Ši teisė leidžia Jums peržiūrėti ir pakartotinai panaudoti asmens duomenis, kuriuos pateikėte „Affidea“, savo reikmėms pas įvairius kitus paslaugų teikėjus. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenų elektroninę kopiją ir prašyti mūsų, kad tą kopiją perduotumėme kitam duomenų valdytojui.
 • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę bet kuriuo metu dėl su Jūsų konkrečia situacija susijusių priežasčių nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtam „Affidea“ interesui (žr. pranešimo 1.2 punktą). Jūs taip pat galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis arba gauti daugiau informacijos apie nurodytas teises, klauskite mūsų registratūros darbuotojų arba susisiekite su „Affidea“ duomenų apsaugos pareigūnu (kontaktinius jo duomenis rasite 9 punkte).

 1. Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, profiliavimas

„Affidea“ netvarko asmens duomenų automatizuotam atskirų sprendimų priėmimui. „Affidea“ atlieka tik profiliavimą (t. y. automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus) dviem atvejais:

(i) jei duodate „Affidea“ aiškų sutikimą gauti asmeninius pasiūlymus (žr. 1.3 punkto B dalį). Vienintelė tokio susitikimo pasekmė yra ta, jog gausite Jums pritaikytą informaciją, asmeninius pasiūlymus ar priminimus apie sveikatos patikras. „Affidea“ nenaudoja šio rinkodaros tikslams skirto profiliavimo, kad priimtų sprendimus apie Jus ar Jūsų sveikatos būklę.

(ii) jei vertindamas tyrimo vaizdus diagnozei nustatyti radiologas naudoja algoritmą (pvz., MRT tyrimo vaizdų apdorojimui). Vertinant paciento sveikatos būklę ir nustatant diagnozę visuomet dalyvauja radiologas. Joks su diagnoze susijęs sprendimas nėra priimamas vadovaujantis išimtinai automatizuotu diagnostinės vizualizacijos duomenų apdorojimu.

 1. Kilus klausimams

Jei turite klausimų arba norėtumėte gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Affidea“ duomenų apsaugos pareigūnu (el. paštas: duomenusauga@affidea.lt, pašto adresas: Konstitucijos pr. 7, 18a., Vilnius LT-09308; telefono numeris: +370 521 99513) arba kreipkitės į mūsų registratūros darbuotojus. Jei esate nepatenkinti, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, ada@ada.lt. Vis dėlto tikimės, kad visų pirma Jums rūpimus klausimus išsakysite mums.

 

Duomenų privatumo pranešimo priedas

 

Toliau rasite papildomą informaciją apie asmens duomenų gavėjus. „Affidea“ perduoda asmens duomenis kitiems gavėjams tik tuo atveju, jei tai yra tiesiog būtina.

„Affidea“ vardu veikiantys (ir iš jos nurodymus gaunantys) duomenų gavėjai – duomenų tvarkytojai

Veiklos sritis

Veiklos sektorius

Veiklos posektorius

Veiklos rūšis

Gavėjo tapatybė / vieta

Medicina

Konsultuojantys medicinos specialistai

Radiologai

Antros nuomonės teikimas, jei reikalinga

Su „Affidea BV“ susijusios įmonės ES ir už jos ribų, jei reikalinga (taikant standartines sutarčių sąlygas, jei reikalinga)

Medicininis personalas

Tyrimo vaizdų apdorojimas, jei reikalinga

MRIcons LTD Kipre

Medicinos profesionalai

Pseudonomizuotų prostatos MRT tyrimo vaizdų ir tyrimo vertinimo antrinė peržiūra

Radiologijos departamentas Radboud Universiteto Nijmegen Centre Olandijoje

Laboratoriniai tyrimai

Medicininis personalas

Laboratorinių tyrimų paslaugų teikimas

UAB „Medicina Practica“

UAB „ Patologijos diagnostika“ Lietuvoje

Paslaugų teikimas

Medicininės įrangos eksploatavimas

Priežiūra

Medicininės įrangos priežiūra

GE, UAB „Tradintek“ Siemens, Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas Philips, Arbor Medical Korporacija

Apšvitos dozių stebėsena

„DoseWatch“ programos palaikymas ir plėtojimas

Duomenų apie pacientų gautas apšvitos dozes rinkimas ir analizė

„General Electric Medical Systems SCS“, Prancūzija

Rinkodara

Klientų duomenų bazės administravimas

Duomenų saugojimas

Klientų kontaktinės informacijos saugojimas, jei sutikote gauti rinkodaros pranešimus

UAB „Skaitmeninės lankos“, UAB „Varutis“, Scoro Software OU

Informacinės technologijos

Skaitmeninė darbo vieta

„Microsoft Office 365“ paketas

„Office 365“ paketo palaikymas ir priežiūra

„Microsoft

SoftwareONE Hungary Kft.“, Vengrija

Administracinė programinė įranga

Skambučių centro programinė įranga

Skambučių garso įrašų saugojimas, SMS žinučių siuntimas

Geomant-Algotech Zrt., Vengrija

AB „Telia Lietuva“ UAB „Teledema“

Administracinė programinė įranga

Pacientų portalo palaikymas ir priežiūra

Apsilankymų planavimas internetu, tyrimo duomenų gavimas

UAB „Varutis“, Lietuva

Medicininė programinė įranga

Radiologijos informacinė sistema

Pacientų registracija, apsilankymų planavimas, patikros duomenų ir diagnozės duomenų įvedimas, sąskaitų informacija, medicininių ataskaitų sklaida

UAB „Skaitmeninės lankos“ ir UAB „Varutis“, Lietuva – priklausomai nuo centro, kuriame lankotės

Tyrimo vaizdų archyvavimo ir komunikacijos sistema

Diagnostinės vizualizacijos informacijos saugojimas

Biotronics 3D Ltd., Vengrija

Infrastruktūros operacijos

IT infrastruktūros eksploatavimas

Duomenų prieinamumo užtikrinimas

·          „S&T Consulting Hungary Kft.“, Vengrija

·          „MagiCom Kft.“, Vengrija

·          „4iG Nyrt.“, Vengrija

·          „Microsoft Invitech Megoldások Zrt.“, Vengrija

·          UAB „GoIT“

Pagalba

Pagalba vartotojams

Sistemų prieinamumo užtikrinimas

UAB „GoIT“, Lietuva

Affidea Group Kft., Vengrija

Pagalba sistemoms

Programinės įrangos priežiūra

UAB „GoIT“, Lietuva

Affidea Group Kft., Vengrija

Duomenų saugojimas ir atsarginės kopijos

Saugykla ir atsarginių kopijų tvarkymas

Duomenų prieinamumo užtikrinimas

„Symport Holding Informatikai Zrt.“, Vengrija

Microsoft Azure Cloud, Airija ir Olandija

AB „Telia Lietuva“, Lietuva

Informacijos saugumas

Saugumo operacijų centro palaikymas

Parama šalinant saugumo incidentų pasekmes

„Dognaedis, Unipessoal Lda.“, Portugalija

Incidentų ir saugumo pažeidimų stebėsena

„SIEM“ ir „DataBase“ saugumo sprendinių taikymas

„NOREG Ltd.“, Vengrija

 

Trečiosios šalys duomenų gavėjai (veikiantys nepriklausomai nuo „Affidea“)

Veiklos sritis

Veiklos sektorius

Veiklos posektorius

Veiklos rūšis

Gavėjo tapatybė

Sveikatos draudimas

Privatus sveikatos draudimas

Finansavimas

Sveikatos draudimo galiojimo patvirtinimas

Draudikas, kurio draudimo polisą turite

Valstybinis sveikatos draudimas

Finansavimas

Sveikatos draudimo galiojimo patvirtinimas

 Valstybinė ligonių kasa; Teritorinės ligonių kasos

Valstybinės sveikatos duomenų bazės eksploatavimas

Valstybinio sveikatos draudimo finansuojamo gydymo rinkmenos

VĮ „Registrų centras“ (e-sveikata), Lietuva

Finansinės įstaigų veikla

Bankas

Mokėjimai

Mokėjimų kredito ar debeto kortelėmis apdorojimas

Luminor Bank AS, Lietuva

Privatus sveikatos draudimas

Mokėjimai

Medicininių išlaidų kompensavimas

Draudikas, kurio draudimo polisą turite

Medicina

Visuomenės sveikatos administravimas

Nacionalinės medicinos sistemos organizavimas

Nacionalinių kvotų valdymas, jei medicinos paslaugos yra finansuojamos valstybės lėšomis

Valstybinė ligonių kasa; Teritorinės ligonių kasos

Siunčiantis gydytojas / medicinos įstaiga

-        

Pacientų siuntimas

Jus siunčiantis gydytojas

Klinikinių tyrimų organizacija

Klinikiniai tyrimai

Prašymai ir klinikinių tyrimų rezultatų naudojimas, jei dalyvaujate klinikiniuose tyrimuose

Klinikinio tyrimo, kuriame dalyvaujate, organizacija

Valstybinės institucijos

Medicinos institucijos, policija ir pan.

-        

Tiriamųjų galių įgyvendinimas

Teismai, ikiteisminio tyrimo institucijos

Draudimas

Profesinės veiklos draudimas

-        

Jei pateiktumėte su mūsų suteiktomis medicininėmis paslaugomis susijusį ieškinį

ADB Gjensidige

Willis Limited

Auditas

Išorinė audito organizacija

-        

Kokybės standartų vertinimas (ISO sertifikavimas)

DNV GL

Valstybės akredituotas auditorius

-        

Apskaitos auditas

UAB „Auditorių biuras“

Komunikacija

Pašto paslaugos

-        

Laiškų pristatymas

AB „Lietuvos paštas“

UAB „DPD Lietuva“

Telefonijos paslaugos

-        

Telefonų sistemos eksploatavimas ir palaikymas

AB „Telia Lietuva“

Toliau rasite papildomą informaciją apie įvairiems tikslams tvarkomų asmens duomenų tipą (kaip apibrėžta pranešimo 1.1–1.3 punktuose) ir apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį.

 

Tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų tipas

Asmens duomenų pavyzdžiai

Tvarkymo priežastys

Saugojimo laikotarpis

Medicininės paslaugos

Pagrindiniai asmens duomenys

Vardas ir pavardė, valstybinio sveikatos draudimo numeris, mob. tel. numeris, adresas, el. pašto adresas

Pacientų apsilankymų planavimas, registracija, pacientų identifikavimas, ryšio su pacientais palaikymas

15 metų nuo paskutinio apsilankymo

Finansinė ir draudimo informacija

Draudimo galiojimo tikrinimas, kredito kortelės duomenys

Finansavimas ir mokėjimai

10 metų nuo paskutinio apsilankymo

Medicininė informacija

Vaistų išrašymas, medicininiai įrašai, diagnozė

Pacientų saugumas, tinkamos medicininės procedūros patvirtinimas, medicininės diagnozės nustatymas ir gydymo planavimas

15 metų nuo paskutinio apsilankymo

Diagnostiniai vaizdai

Medicininės diagnozės nustatymas

7 metai nuo tyrimo atlikimo

Kiti asmens duomenys

Siunčiančio / šeimos gydytojo tapatybė

Ryšio su kitais medicinos specialistais palaikymas renkant kitus sveikatos būklės duomenis siekiant užtikrinti geriausią paciento priežiūrą

15 metų nuo paskutinio apsilankymo

Duomenų nuasmeninimas siekiant pagerinti medicinines paslaugas

Nuasmeninta medicininė informacija

Diagnozė

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

 

Nesaugomi jokie asmens duomenys, iš kurių galima nustatyti jūsų tapatybę